Kennisochtend & WIZZR gebruikersmiddag

De ochtend stond in het teken van Social Return in de praktijk. Voor de ochtend waren 2 sprekers uitgenodigd. Aansluitend op de thema’s van de sprekers waren er groepsdiscussies over de onderwerpen aan de hand van een aantal stellingen.

Moet SR landelijk worden geregeld?
Social Return is een instrument dat nog steeds in ontwikkeling is. Er ontstaat wel een steeds meer regionale afstemming en afstemming per arbeidsmarktregio. Landelijk beginnen zich wel steeds meer vaste contouren af te tekenen, maar er is nog geen eenduidige landelijke afstemming. Volgens de aanwezigen zijn er een aantal trends in te zien:

  • Wat is de focus van een opdrachtgever: gericht op uitstroom van werkzoekende uit de uitkering of veel meer op de relatie met de opdrachtnemer/ werkgever. Naarmate de organisatieontwikkeling en organisatiegraad toeneemt verschuift de focus naar de samenwerkingsrelatie met de opdrachtnemer en zijn er ook meerdere invullingsmogelijkheden.
  • Steeds meer een doelgroepen waarderingssystematiek; bouwblokken
  • Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) wordt als invulling van Social Return gezien, maar heeft ook een regionaal karakter 

Een belangrijke ontwikkeling is dat er op regionaal niveau steeds vaker een eenduidig beleid wordt gevoerd, wat het voor een opdrachtnemer in ieder geval regionaal vereenvoudigd.  

“De enige manier om SR in te vullen, is IN de opdracht.”
Als een opdrachtgever voor deze insteek kiest wordt de invulling wel regionaal, maar daarbij zal de opdrachtgever ook open moeten staan voor een bredere invulling van Social Return, om tot invulling te komen. Ook bij deze insteek komt de trend gericht op samenwerking met de opdrachtnemer in terug. Door de dialoog en de samenwerking te zoeken kunnen er heel mooie invullingen IN de opdracht ontstaan, maar flexibiliteit en “out of the box” horen daar dan ook in de samenwerking. Thea doet ook de suggestie: doe het desnoods in een pilot, maar doe!

Een ochtend met presentaties & kennissessies

Gebruikersinput voor ProVijf-er Maikel van Doveren 

Onderwerp presentatie Thea Smid-Verheul, gemeente Utrecht: Actualiteit en Social Return praktijk

Onderwerp presentatie Wouter Le Febre, gemeente 's-Hertogenbosch: Privacy & dataveiligheid

Gebruikerservaringen worden gedeeld

 

Kennis sessie Privacy & veiligheid
Onderwerp van gesprek en de centrale vraag is waar beleg je de verantwoordelijkheid voor dataveiligheid. Iedereen die in de WIZZR werkt, bewerkt informatie en data. Is het dan ook nodig om alle gebruikers op te nemen in de bewerkersovereenkomst?

In de discussie geeft de gemeente Enschede aan dat zij werken met een standaard document dat zij iedere gebruiker (opdrachtnemer) laten tekenen waarin is opgenomen dat zij de verplichting aangaan alle informatie over deelnemers in het kader van de invulling van SR in de WIZZR in te vullen.

Tijdens de discussie geeft Wouter aan dat deze oplossing natuurlijk werkt maar dat wellicht een idee is om in de WIZZR een generieke melding te doen wanneer er een nieuwe gebruiker voor het eerst inlogt. Dit kan een popup zijn met een tekstveld waarin gemeld wordt dat je akkoord gaat met een onderliggende bewerkingsovereenkomst.

Voor Provijf staat veiligheid en zorgvuldigheid hoog in het vaandel. Bewerkersovereenkomsten zijn standaard, net als SLA en de maatregelen n.a.v. de wetgeving omtrent de Meldplicht Datalekken. 

 

Bijlagen:
Presentatie Thea Smid-Verheul: Actualiteit en Social Return praktijk (PDF; 1,8Mb)

Presentatie Wouter Le Febre: Privacy & Dataveiligheid (PDF; 2,8Mb)

SR Stellingen worden met collega's uit het hele land besproken

Netwerken tijdens de lunch 

Van het Werkplein naar het Stadhuis voor het middagprogramma

Gebruikers worden bijgepraat over de laatste WIZZR & ProVijf ontwikkelingen

WIZZR is mobiel geschikt. Zowel voor Tablet...

... als voor mobiel ;-)