Waarom de WIZZR-Inburgering?

Door de aangekondigde wetswijziging van het inburgeringsstelsel komt de verantwoordelijkheid en regie weer terug naar de gemeente. Dat is goed nieuws! Met deze hernieuwde taken en verantwoordelijkheden ontstaat al snel de vraag hoe gaan we dit proces regisseren en monitoren? 

In de hele keten van inburgering zijn vele partners vanuit hun taak en rol betrokken. Dat vraagt om regie en inzicht vanuit de eindverantwoordelijke, waarbij iedere betrokkene verantwoording doet in een centraal beschikbare monitor. Hierdoor ontstaat 24/7 inzicht in elke fase, voortgang en status van de inburgeraar tijdens zijn of haar route naar het afgesproken einddoel.
 

Hoe werkt de WIZZR-Inburgering?

De WIZZR-inburgering is een online monitoring programma dat voor iedere gemeente op maat wordt ingericht. Het beleid en ingekochte inburgeringstrajecten van uw gemeente vormen de basis voor uw eigen WIZZR-inburgering monitor.

Zowel inkopers, management, klantmanagers en andere verantwoordelijken binnen de gemeente kunnen inloggen in WIZZR- inburgering vanuit hun toegekende taken (opdrachtgevers). Maar ook de uitvoerende kant, aanbieders van taal en inburgeringstrajecten hebben toegang in de WIZZR-inburgering om hun verantwoording en voortgang in te voeren.

De WIZZR-inburgering gebruikt het PIP (Persoonlijk InburgeringsPlan) als uitgangspunt om de voortgang vast te leggen en de resultaten te monitoren en te rapporteren.

 • Direct actueel inzicht in de voortgang en ontwikkeling van al uw ingekochte taal en inburgeringstrajecten.
 • Online monitor dus geen ICT investeringen nodig.
 • WIZZR is al meer dan 5 jaar een succesvolle software licentie voor meer dan 100 gemeenten.
 • WIZZR is AVG proof en voldoet aan alle andere gemeentelijke ICT randvoorwaarden.
 • Iedere betrokkene krijgt op zijn functionaliteit beveiligde toegang tot WIZZR.
 • Alle mogelijke rapportagemodules zijn beschikbaar, wat het mogelijk maakt ieder moment rapportages op te stellen; bijvoorbeeld voor management, directie en politiek.
 • Uitgangspunt bij monitoren en rapporteren is het PIP.
 • Dossier opbouw waardoor overdragen en behouden van informatie geborgd is.
 • WIZZR kan data uitwisselen met bestaande gemeentelijke systemen op basis van API techniek.
 • Snel en eenvoudig op maat in te richten en te implementeren in uw nieuwe beleid rondom taal en inburgering binnen uw gemeente
 • Wanneer u met meerdere gemeenten samen optrekt maar wel eigen accenten in beleid of uitvoering heeft kan dit.
   

Meer weten over de WIZZR-Inburgering?

We komen graag langs voor een gesprek over de mogelijkheden voor uw gemeente of arbeidsmarktregio. Neem vrijblijvend contact met ons op.

WIZZR-Inburgering dashboard

 

Overzichtsscherm van het traject van een deelnemer

 

 

Maken van een P.I.P.

 

Overzicht van de deelnemer in traject, waarvan de voortgang ook inzichtelijk is