Privacy Statement

Inleiding

Als u werkt met WIZZR heeft u te maken met het verwerken van persoonsgegevens. ProVijf legt u uit naast de beveiliging van deze persoonsgegevens ook uit welke persoonsgegevens er zich bevinden in de WIZZR en WIZZR-BIZZ, waarom ze worden opgeslagen in WIZZRi en WIZZR-BIZZ en wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan. ProVijf heeft hiervoor een privacy statement opgesteld. Het is dan ook raadzaam om dit document goed te lezen, om u zo inzicht te geven in dit onderwerp.

Laats gewijzigd op: 26-01-2018
Ingangsdatum: 01-03-2018
Versie: 1.3


Toepassingsgebied en gegevenscontroller

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle gebruikers van WIZZR en WIZZR-BIZZ en op alle opgevoerde persoonsgegevens van kandidaten/ personen. Voor iedereen is de verwerker: VIJF, grip op Social Return BV (handelsnaam: ProVijf) kantoorhoudend op de T.T Vasumweg 122-124, 1033 SH te Amsterdam.
info@provijf.nl

 

Gegevens die we verzamelen


ProVijf verzamelt;

 • Gegevens die u verstrekt aan ProVijf, bijvoorbeeld voor het aanmaken van een account.
 • Gegevens die worden opgeslagen tijdens het gebruik van WIZZR, bijvoorbeeld opgevoerde kandidaten/ personen.
 • Gegevens die gegenereerd worden tijdens uw gebruik van WIZZR, bijvoorbeeld het aantal inlogpogingen op uw account.


Gegevens die u verstrekt;

Hiertoe behoren onder andere de volgende gegevens wanneer u:

 • Een account krijgt,
 • Een account wilt maken voor een opdrachtnemer,
 • Een inkoopcontract invoert,
 • Verantwoordingsinformatie invoert als opdrachtnemer ter beoordeling van de opdrachtgever.

 

Gegevens die worden opgeslagen tijdens het gebruik van WIZZR;

Hiertoe behoort onder andere:

 • Het opvoeren van gegevens van kandidaten; als opdrachtnemer voert u kandidaten in. Deze kandidaten worden opgeslagen in WIZZR.

 

Gegevens die gegenereerd worden tijdens uw gebruik van WIZZR;

Hiertoe behoren:

 • Loggegevens; tijdens uw gebruik verzamelen wij servicelogbestanden, waarondergegevens zoals ip-adres van het apparaat, toegangsdatums en -tijden en gedraaide exports.

 

Hoe wij uw gegevens gebruiken


Het aanbieden van een SAAS;

ProVijf verzamelt ingevoerde gegevens als een service voor de gebruikers. WIZZR is een SAAS met als doel een veilige infrastructuur bieden voor het monitoren en verantwoorden van Social Return.

WIZZR bevat gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van een veilige infrastructuur voor de gebruikers,
 • Het bieden van onderhoud en support aan de WIZZR omgeving.

Waardoor gebruikers onderstaande doelen kunnen realiseren:

 • Het kunnen voldoen aan de Social Return afspraken,
 • Het kunnen controleren van opgevoerde kandidaten,
 • Het kunnen monitoren van Social Return,
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een baan.

 

Veiligheid en beveiliging

ProVijf gebruikt uw gegevens om te helpen de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze diensten te behouden. Wij verzamelen bijvoorbeeld hoeveel verkeerde inlogpogingen er zijn gedaan op een account. Dit om de gebruiker te beschermen en om de veiligheid te kunnen garanderen. Daarnaast wordt er bijgehouden wie een export draait om zo een goed overzicht te houden wie beschikking heeft over bepaalde data van betrokkenen buiten de applicatie om.

Ook hanteren we voor elke gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid, zorgen we voor encryptie van gegevens als daar aanleiding toe is en worden al onze medewerkers/ gebruikers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens (AVG).

 

Onderzoek en ontwikkeling

Wij gebruiken de gegevens niet voor onderzoek en ontwikkeldoeleinden. Wij ontwikkelen puur op de vraag van de gebruiker.

 

Cookies en technologieën

ProVijf gebruikt in WIZZR alleen performance cookies om schermen sneller te laden.
Deze cookies slaan geen gegevens op.

 

Delen van gegevens

ProVijf deelt of verkoopt geen opgevoerde gegevens met derden. WIZZR dient alleen als infrastructuur voor het monitoren en verantwoorden van Social Return, tussen aangesloten gebruikers. Gegevens die een opdrachtnemer opvoert deelt zij/ hij met de opdrachtgever. Die controleert de gegevens op juistheid en beoordeeld deze aan het eigen Social Return beleid en de inkoopcontractafspraken.

 

Bewaren en verwijderen van gegevens

ProVijf bewaart uw gegevens totdat u ze verwijdert of ons verzoekt om verwijdering van deze gegevens. ProVijf bewaart de persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Uw gegevens worden nooit bewaard om ze te gebruiken voor andere doeleinden. Bij verwijdering op verzoek zijn de gegevens ook niet meer terug
te krijgen.

 

Transparantie

Het kunnen inzien en aanpassen (correctie) van uw gegevens

Gebruiker; WIZZR biedt u de mogelijkheid om al uw gegevens direct te kunnen inzien en aan te passen. Door te klikken op uw naam in het menu kunt u direct alle gegevens inzien en deze ook direct aanpassen.

Betrokkenen; Betrokkenen kunnen een verzoek indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke om hun gegevens in te zien en/of te verwijderen. Indien ProVijf een verzoek van de betrokkene ontvangt zal dit verzoek worden door gegeven aan de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

 

Compliance

WIZZR voldoet geheel aan de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR). ProVijf heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen.

 

Updates van dit beleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u over deze wijzigingen informeren via onze sites, ProVijf.nl en WIZZR.nl of via andere middelen, zoals e-mail. Voor zover onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, stemt u door het gebruik van onze diensten – na een dergelijke kennisgeving – in met onze updates van dit beleid. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente informatie over ons privacy beleid.